Snel veranderende mobiliteitsvraagstukken

Meer flexibiliteit, gezondere werknemers én lagere kosten door een efficiëntere inzet van mobiliteit

Het nieuwe jaar staat bijna voor de deur, het uitgelezen moment om het mobiliteitsbudget weer eens onder de loep te nemen. Nu we vaker thuiswerken, maar ook duurzaamheid en de wens voor reizen op maat een grotere rol spelen, kan het vanuit kostenbesparing slim zijn andere, efficiëntere keuzes te maken op het gebied van mobiliteit.

Thuiswerken de nieuwe norm?
Momenteel bevindt Nederland zich door corona in een unieke situatie en wordt er grotendeels vanuit huis gewerkt. Alhoewel het de verwachting is dat we na de komst van een vaccin langzaam ons normale leven weer kunnen oppakken, blijkt uit meerdere onderzoeken dat thuiswerken zodanig bevalt dat men dit na corona wil blijven continueren. Thuiswerken scheelt niet alleen reistijd voor de werknemer, maar is tevens beter voor het milieu omdat verkeersstromen afnemen en het betekent een aanzienlijke reiskostenreductie voor de werkgever.

Trends zetten verder door
Maar er zijn ook andere maatschappelijke trends zichtbaar die mobiliteit dit decennium gaan bepalen. Zo blijven steden in trek en neemt de druk op ruimte door de stijgende bevolking toe. Gevolg? Hogere parkeertarieven en beperkende maatregelen voor auto’s, bussen en scooters. Amsterdam beschreef bijvoorbeeld in het Amsterdamse Klimaatakkoord uit 2019 dat in 2030 al het verkeer op de weg en het water volledig uitstootvrij moet zijn. De stad zet, net zoals vele andere steden en plaatsen, onder meer in op elektrische bussen en zal langzaam vervuilend verkeer binnen de ring gaan weren. Zeker dat laatste heeft aanzienlijke gevolgen voor de keuze van privé én zakelijk vervoer.

Nu daalde het autogebruik in steden al en het is de verwachting dat deze trend zal doorzetten. Met name jongeren maken vaker gebruik van deelconcepten zoals Greenwheels, SnappCar en Felyx en combineren dit naar hartenlust met de fiets en het openbaar vervoer. Mede door dalend autobezit zijn e-bikes in opkomst. Had de elektrische fiets misschien ooit een wat tuttig imago, inmiddels is hij niet meer weg te denken uit het straatbeeld. Zowel het stadsfietsmodel of de snelle vorm, ook wel speed pedelec genoemd, zijn beiden ideaal om net dat langere stukje tussen werk en woning af te kunnen leggen. Of wat te denken van de (elektrische) bakfiets, handig om snel comfortabel op het werk te komen en vervoer van kinderen naar school, opvang en hobbyclubs te combineren.

Flexibiliteit en vitaliteit
Natuurlijk kan de elektrische fiets prima naast de auto bestaan, maar tijdens corona werd in één klap duidelijk dat een zakelijke auto vooral geld kost als hij stil staat. Ook realiseerden we ons hoe belangrijk vitaliteit is. Corona heeft de wens om flexibeler en duurzamer om te springen met mobiliteit, maar ook gezonder te leven in die zin in een stroomversnelling gebracht. De vraag die rijst is, hoe kan zakelijke mobiliteit flexibeler worden gemaakt zonder meer te betalen of zelfs te besparen? Hoe stimuleer je vitaliteit? En hoe speel je als organisatie in op snel veranderende mobiliteitsvraagstukken zoals thuiswerken, verstedelijking en duurzaamheid?

Flexibel inspelen op mobiliteits- vraagstukken

Meer informatie?

Vraag onze whitepaper over kostenbesparende oplossingen op snel veranderende mobiliteitsvraagstukken aan.

Meer informatie?

Vraag onze whitepaper over kostenbesparende oplossingen over snel veranderende mobiliteitsvraagstukken aan

info@driven.nl

Mail ons en ontvang binnen één werkdag reactie op jouw bericht.

088 374 18 88

Wij zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen van 8:30 tot 17:30 uur.