Prinsjesdag 2019

Prinsjesdag & Driven

Op Prinsjesdag maakte het kabinet haar kijk en toekomstplannen voor 2020 bekend. Nederland groeit en is in beweging en dat merken wij op de wegen, fietspaden en op het spoor. We hebben te maken met een centralisatie van bedrijven en mensen in en rondom de grote steden. Files, parkeerproblemen, co2-uitstoot, veiligheid en vitaliteit spelen hierin een grote rol. Wat zijn de plannen t.a.v. onze infrastructuur en het gebruik van (lease)auto’s, fietsen en OV toepassingen?

Investeren in duurzame groei en infrastructuur
Om er voor te zorgen dat de files niet toenemen en wij in 2050 een klimaatneutraal Nederland hebben, denkt Nederland aan een flink investeringsfonds wat geld vrijmaakt voor duurzame economische groei en infrastructuur. Het is nog een plan wat moet worden uitgewerkt, maar het kabinet blijft toespelen op maatregelen die het gebruik van de auto en co2-uitstoot terugdringen. Het kabinet reserveert extra geld om wegen, vaarwegen en openbaar vervoer te verbeteren en de veiligheid te vergroten. Bij ontwerp, aanleg en onderhoud van infrastructuur houden ze rekening met zelfrijdende voertuigen en benodigde systemen in of langs de weg. Vanaf 2030 wordt overgegaan op het mobiliteitsfonds.

Met de inzet van flexibele mobiliteit door gebruik van deelauto’s fietsen en mobiliteitspas voor verschillende vormen van OV, draagt Driven direct bij aan een duurzamere samenleving en betere inzet van onze infrastructuur voor het bedrijfsleven.

Elektrische auto’s
De bijtelling op benzine- en dieselauto’s blijft 22%. Vanaf 2020 stijgt de bijtelling op elektrische voertuigen in stappen. Voor 2020 stijgt het bijtellingspercentage van 4% naar 8%. Dit betekent concreet voor werkgevers en werknemers dat het aanschaffen van een leaseauto voor één persoon, zowel normaal als elektrisch een kostbare exercitie is. Want ook al is het percentage bijtelling voor een elektrische lager, de aanschafwaarde van zo’n auto is nog steeds erg hoog.

Vanuit Driven adviseren we bedrijven, die bezig zijn met de aanschaf van nieuwe leaseauto’s, eerst een scan te laten uitvoeren. Waarbij we kijken naar flexibele mobiliteit voor meerdere werknemers. Dit kan flink in de kosten schelen.

De fiets van de zaak
Omdat fietsen een goed alternatief voor het OV en de auto is, trekt het kabinet een bedrag van 100 miljoen uit voor cofinanciering van gemeentelijke en provinciale investeringen in fietsinfrastructuur. De nieuwe fiscale regels voor een fiets van de zaak, die per 2020 van kracht worden, maken het een stuk makkelijker voor werkgever en werknemer. Als meer werknemers op de fiets stappen, is dat goed voor de filedruk, maar ook voor de gezondheid en voor het milieu.

Op dit moment moeten werknemers die een fiets van de zaak ter beschikking gesteld krijgen al hun zakelijke en privékilometers bijhouden. Per 1 januari 2020 komt er een forfaitaire bijtelling voor fietsen van het bedrijf. Werkgevers tellen vanaf die datum 7% van de waarde van een ter beschikking gestelde fiets bij het loon van de werknemer. Vanaf die datum hoeven werkgevers niet langer een ingewikkelde berekening te maken om te bepalen welk bedrag zij elk tijdvak bij het loon van de werknemer moeten tellen, maar mogen zij rekenen met een vast percentage. Als een werknemer in 2020 een elektrische fiets ter beschikking gesteld krijgt van € 2.200, moet de werkgever op jaarbasis 7% van dat bedrag (€ 154) bij het loon van de werknemer tellen. Dat is een bijtelling van € 12,83 per maand voor onbeperkt gebruik van de fiets. Het moet voor de nieuwe regels wel écht gaan om een terbeschikkingstelling. In principe moet de werknemer zijn fiets dus inleveren of afrekenen als hij uit dienst gaat of hem niet langer nodig heeft voor zijn werk.

Vergoeden of verstrekken mag ook. Als een werkgever het niet ziet zitten om de bijtelling elke maand op te nemen in de loonadministratie en -aangifte, kan hij de fiets ook vergoeden of verstrekken aan de werknemer. De werknemer wordt op dat moment de eigenaar van de fiets. De werkgever moet de waarde van de fiets dan bij het belast loon van de werknemer tellen, als eindheffingsloon in de vrije ruimte onderbrengen of bruteren. Een ander alternatief is een renteloze lening voor de aanschaf van de fiets (tool) die de werknemer bijvoorbeeld aflost met zijn onbelaste reiskostenvergoeding.

Driven adviseert graag hoe je (elektrische) fietsen goed kan inzetten in je bedrijf. Waardoor meerdere medewerkers er plezier van hebben, je de veiligheid en vitaliteit van je medewerkers vergroot, zonder dat je hier zelf administratieve rompslomp aan hebt.

Meer informatie?

Laat je gegevens achter en wij bellen je terug.